Vi sørger for at din merkevare lykkes i de sosiale kanalene.

Vi mener en god sosial karisma er nøkkelen til å lykkes i sosiale medier. Alle merkevarer har en digital karisma, personlighet og stemme. Vi hjelper deg å finne din.

Vi tilbyr:

Innholds- og filmproduksjon for sosiale kanaler
Vi drifter til daglig de sosiale profilene til mange kjente merkevarer i Norge. Facebook har blitt den viktigste plattformen for å ppåvirke kunder, potensielle kunder og opinion forøvrig. Hva og hvordan du kommuniserer har selvfølgelig en avgjørende betydning på effektne av det du gjør. Vi tar rett og slett ansvar for at merkevaren lykkes og produserer kreativt innhold, kommuniserer daglig med brukerne. Les mer om innholds- og filmproduksjon for sosiale medier.

Annonsering:
Ingen kanal vokser fortere enn sosiale medier om dagen. Norske annonsører pøser penger inn i dette området. Les mer om annonsering på Facebook her.

Overvåkning:
I de sosiale kanalene er det en forventning om svar både i helger og kvelder, og helst raskt. det er også viktig å overvåke for å unngå potensielle PR-kriser. Vi overvåker og svarer for deg i sosiale medier. Kontakt oss direkte ved forspørsler knyttet til overvåkning i sosiale medier