Markedsanalyse er nøkkelen til å forstå eget marked, kunder og konkurrenter.

OMG har mange års erfaring med gjennomføring av ulike typer kvalitativ og kvantitativ analyse. Det som differensierer oss fra de tradisjonelle markedsanalysebyråene er at vi tilbyr analyse som en del av en større prosess. Vi bidrar med konstruktive anbefalinger og løsningsforslag, og kan delta i implementeringsprosessen av dette. Ikke minst har vi gjennom mange års arbeid som rådgivere opparbeidet oss mye kunnskap og innsikt i ulike type bransjer.

Vi kan skreddersy løsninger og har opplegg for mange forskjellige undersøkelseskonsepter, som blant annet:

  • Profil – og omdømmeundersøkelser
  • kundetilfredshetsmålinger
  • Effektmålinger
  • Produkt- og konsepttester
  • GIS – og etableringsanalyser
  • Merkevaremålinger
  • Prisanalyser
Metodisk gjennomføring

Vi jobber alltid for å redusere kostnader for våre kunder. Vi anbefaler derfor gjennomføringsmetode i henhold til hva vi anser er den mest effektive og kvalitetsmessig beste løsningen fra prosjekt til prosjekt. Valg og anbefaling av metode for datainnsamling vil variere fra prosjekt til prosjekt og avhenger helt av hvilken type problemstilling undersøkelsen omhandler og hvilke målgrupper man har fokus på.