Skal du lykkes med å finne nye kunder og beholde de du har kan det lønne seg å ha en gjennomarbeidet CRM-strategi.

Vi hjelper våre kunder med hele prosessen fra å utvikle strategier og løsninger til datafangst, datakvalitet og gjennomføring.

Vi setter opp lojalitetsprogrammer og anti frafallsprogrammer som gir kundene dine en grunn til å holde seg til deg og ikke skifte leverandør. Dette har vi holdt på med i 20 år og har utviklet solide prosesser og innhold for programmene.

For å sikre sjansen for at kundene faktisk leser det de mottar utvikler vi skreddersydde segmenteringsmodeller på individnivå som gir en hensiktsmessig segmentering av kundemassen. Med en godt gjennomarbeidet modell kan  dine kunder få mer relevant informasjon basert på alt det du vet om dem. Du sitter ofte på mer informasjon om kundene enn du tror selv.

Systemene setter vi opp slik at  hele kundekommunikasjonsprosessen blir gjort automatisk. Det er mye mer effektivt enn å sende ut manuelt og det tillater stor grad av testing og personifisering av innhold.