Siste nytt

Facebook-brukere i Norge – fordelt på alder og kjønn

Vi har sammenlignet befolkningstall fra SSB med Facebook sine egne tall for målgruppestørrelser. Fra dette har vi regnet ut prosentandelen av nordmenn som er på Facebook i forskjellige aldersgrupper. Vi ser for eksempel at aller mest populært er Facebook i aldersgruppen 20-24 år, der nærmest alle er på Facebook. Mens generelt er en høyere prosentandel av kvinner på Facebook. Detaljene finner du i grafene i artikkelen...