Hva er Marketing Automation?

Marketing Automation er verktøy/system som automatiserer og setter kundedialog og markedsføring i system.  Det betyr ikke at alle arbeidsoppgavene til teamet ditt blir borte. Det betyr at det frigjør tiden, så dere kan fokusere på de morsomme oppgavene i stedet.  For eksempel som å jobbe med kundeinnsikt, hva kundene dine er opptatt, videreutvikle segmentering og differensiert kundekommunikasjon.

En annen mulighet det åpner, er at du får fulgt opp alle kundene som viser interesse for dine produkter og tjenester systematisk i digitale kanaler, med relevant innhold og til riktig tid. Og du får mulighet til å holde kunden i hånda og påvirke gjennom beslutningsprosessen. Dette er rett og slett en altfor stor oppgave å håndtere manuelt.

Ved å ta i bruk all innsikt som du har om en kunde, og kommuniserer med vedkommende basert på noe av det du vet (tidligere kjøpte produkter, produkter hun har sett på, kjøpsfrekvens, størrelse på kjøp, interesser etc.), så kan du kommunisere mer relevant og gi kunden en positiv opplevelse som igjen fører til høyere lojalitet.

Det sikrer også at kundene lytter til det du har å si og faktisk åpner kommunikasjon fra deg, noe som kan være en utfordring når du må konkurrere om kundenes oppmerksomhet i alle kanaler.

Hvordan starter man da?

Marketing Automation er et stort buzzword og oppleves av mange som uangripelig. Manglende kompetanse, ressurser, innsikt og ikke minst tid, gjør at mange vegrer seg for å investere i systemer og verktøy som kan håndtere dette for dem, og er redd for at det blir nok et produkt i martech stacken, som man ikke får utnyttet fullt ut.

Fundamentet må bygges stein for stein, det nytter ikke å sette seg ned å planlegge alle aktiviteter og tiltak før man kommer i gang. Se på den dataen du har tilgjengelig og forsøk å finne det området som har størst potensiale. Her starter du i det små, også utvider du etter hvert.

Ta tak de små tingene du allerede vet om kundene, og som er tilgjengelig i e-postsystemet ditt. Hvis en kunde har klikket på en sak i et e-post nyhetsbrev, vet du at hun er interessert i akkurat dette. Da bør du fortsette å gi den type informasjon til vedkommende. Etter hvert vil du være i stand til å forutse hva vedkommende vil vite mer om, og tilby den type kommunikasjon.

Og synes du dette er utfordrende nok, ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat eller meld deg på frokostseminaret vårt den 28. februar.