Med IBM Watson Campaign Automation (WCA) kan du benytte alt det du vet om kundene dine til å gi dem mer relevant kommunikasjon automatisk.

Mange bedrifter sitter på mye innsikt om kundene sine som kan utnyttes i større grad til å kommunisere mer relevant og automatisert. Det gir høyere klikkrater, flere konverteringer og økt omsetning.

WCA lagrer data som kjøpshistorikk, klikkdata, browse-historikk, demografi og økonomi på hver enkelt kunde og gjør det enkelt for deg å sende relevant kommunikasjon til hver enkelt. Plattformen har også direkteintegrasjoner mot sosiale medier slik at du kan annonsere mot kunder du ikke når på e-post eller vil forsterke budskapet.

Hvorfor skal du komme i gang med Marketing Automation – Morten Bringsli, Seniorrådgiver CRM, OMG AS

Morten forklarer hvorfor du bør komme i gang med Marketing Automation gjennom praktiske eksempler og gir en overordnet innføring i WCA, de mest anvendelige funksjonene og hvordan du kan komme i gang. 

Fra kampanjedrevet til datadrevet – Morten Krogh-Moe, CEO, Sannsyn AS

Morten viser oss noen konkrete eksempler fra noen av deres kunder som har lyktes med å komme i gang med Marketing Automation og som har hatt gode resultater. Han setter også av godt tid til å svare på spørsmål om hvordan dere kan komme i gang.

Morten er CEO og en av grunnleggerne av Sannsyn. Han har mer enn 15 års erfaring med digital forretningsutvikling og fokuserer i dag på muligheter innen personalisert teknologi og maskinlæring.

Når:   28.02.2019  
       
Hvor:   IBM Client Center, Sundtkvartalet, Lakkegata 53, 0187 OSLO
       
08:00   Registrering og frokost  
       
08:30   Hvorfor komme i gang med marketing automation Morten Bringsli, Seniorrådgiver, OMG AS
       
09:15   Fra kampanjedrevet til datadrevet Morten Krogh-Moe, CEO, Sannsyn AS
       
09:45   Seminar slutt  

 

Følg linken under og meld deg på. Gjør det allerede i dag, seminarene blir fort fulltegnet.

Meld meg på!