I mai 2018 trer GDPR-forordningen i kraft. Vi får mange henvendelser fra våre kunder om hva dette innebærer og hvordan det vil påvirke måten de kommuniserer med kundene sine på. Det er en komplisert problemstilling, alle har ulike forhold til sine kunder og det finnes ingen referansecaser enda, men vi har fortsatt mulighet for å ta noen forhåndsregler og forberedelser.

Hvilke krav stilles til innhenting av samtykke i den nye GDPR lovgivingen? – Bjørn Ofstad, Director og Advokat, Deloitte Advokatfirma AS

Bjørn går gjennom hva loven krever, hva dette betyr i praksis, og hvordan man best skal forholde seg til de kravene som kommer. Temaer han vil berøre er krav til utforming av samtykke, forholdet internt i konserner og hvordan forholde seg til nye krav om bruk av persondata til kommunikasjon.

Bjørn er en av Norges fremste eksperter på markedsføringsloven og det nye personvernforordningen GDPR fra EU. Han har tidligere jobbet i Datatilsynet.

Last ned presentasjonsfilen

Hvordan samle inn samtykker og formulere dem slik at kundene faktisk vil samtykke? – Hans A. Borgen, Seniorrådgiver CRM, OMG AS

Med GDPR kommer det nye krav, og virksomheter må kreve inn samtykke på en annen måte. Det må også kunne dokumenteres at virksomheten har innhentet samtykke til å kunne kommunisere. Hvordan formulere seg slik at kundene forstår at det er en fordel for dem å avgi et samtykke? Vi gjennomgår hvordan dette kan gjøres og ser på ulike praktiske løsninger i ulike kanaler.

Hans er partner i OMG og har lang erfaring med å bygge og vedlikeholde kundedatabase, særlig med fokus på innhenting av samtykke for å kommunisere.

Er det noe spesielt du lurer på? Du kan sende inn spørsmål til frokostseminar@omg.no i forkant. Da får du kanskje svar på akkurat det du lurer på underveis i foredragene.

Last ned presentasjonsfilen