Fredag 19. februar begynte Google å fjerne alle annonser i høyremargen på søkeresultatsiden. Oppdateringen er rullet ut på verdensbasis og ble ferdigstilt mandag 22. februar. Annonser i høyremargen er altså blitt borte.

Google har over lengre tid hatt et stort fokus på mobil, og uttrykt hvor viktig det er at både nettsider og annonser tilpasses deretter. Ved å fjerne annonser i høyremargen, som ikke finnes på mobil, tar de et stort steg i retningen av å gjøre opplevelsen på desktop nærmere mobil.

Hvordan påvirker dette oss?

Høyremargen vil fortsatt brukes til produktoppføringsannonser via Google Shopping og informasjon i form av kunnskapspaneler, så for en helt vanlig bruker vil ikke opplevelsen bli stort forskjellig.

Markedsføringsmessig vil vi derimot se flere endringer. Google gjør det nå mulig å vise fire toppannonser, som vil være med på å dytte de organiske resultatene nedover. Vi mister med andre ord en organisk rangering på søkeresultatsiden. De organiske plassene blir dermed viktigere enn noen gang.

For betalt søk vil gjennomsnittlig klikkpris nesten helt sikkert øke som en følge av økt konkurranse om visning på de mest attraktive plasseringene. I følge The Media Image (blant de første til å melde om oppdateringen) kan noe av grunnen til endringen være at klikkfrekvensen for annonser i høyremargen har vært dårlig på tvers av vertikaler, samt at den forventede inflasjonen i klikkpris vil være mer lønnsomt for Google i lengden.

Hva gjør vi?

Vi følger selvsagt nøye med på situasjonen slik at vi kan bygge en forståelse på hvordan Google sin algoritme bestemmer når det skal vises fire toppannonser, og hvordan vi kan følge oppdateringen på best mulig vis for alle de vi jobber med på betalt søk. Kunder som har basert trafikkgrunnlaget sitt på plasseringer under topp fire vil nok kunne oppleve en endring, men her følger vi nøye med slik at alle kommer positivt ut av Google sitt byks mot mobil.