Vi har hentet ut tall fra Facebook pr. 1. august 2017 og sammenlignet dem med SSB sine tall for Norges befolkning pr. 1. januar 2017. Tallene fra Facebook er hentet fra Business Manager (Facebook sitt interne annonsestyringssystem), disse tallene foteller oss Facebooks egne overslag for antall brukere med bosted i Norge. Så har vi pent og ryddig sammenlignet disse tallene i grafene under.

Vi ser at for flere aldersgrupper overstiger Facebook sine tall SSB sine for befolkningen i de angitte alderstrinn, og det er da spesielt personer med svensk eller polsk språkinnstilling som utgjør store grupper. Vi har derfor valgt å inkludere kun de med norsk og engelsk språkinnstilling. Likevel ser vi at for enkelte aldersgrupper er det en del fler Facebook-brukere enn innbyggere i Norge, men vi har valgt å ikke justere tallene ytterligere.

Totalt ser vi at det er ca 3,5 millioner personer i Norge med norsk eller engelsk språkinnstilling som bruker Facebook. Dette er i tråd med Facebook sine egne tall fra 2013, der de oppga 3,2 millioner nordmenn på Facebook. Når det er sagt vet hverken vi eller Facebook om disse brukerne er personer med norsk statsborgerskap, fremmedarbeidere eller utveksklingsstudenter. Hverken vi eller Facebook kan heller med særlig grad av sikkerhet identifisere nordmenn bosatt i utlandet annet enn på språkinnstillingene.

Oversiktenen under er delt inn i aldersgrupper (som de også er hos SSB), og gir en idé om hvor god dekning Facebook har i befolkningen, og hvor aktive (daglig bruk) de forskjellige alderstrinnene er. Vi ser at kvinner jevnt over er mer aktive enn menn: 76% daglig aktive i aldersgruppen 15-64 år mens for menn er 65% daglig aktive i samme aldersgruppe. Spesielt stor er forskjellen i aldersgruppene 40-54 år. I snitt er 73% av kvinnene daglig aktive i denne gruppen, mens “kun” 57% av mennene er daglig aktive i disse alderstrinnene.

Det første diagrammet viser antallet personer med Facebook log-in i Norge, sammenlignet med antallet som er daglig aktive i den samme aldersgruppen. Vi ser at i aldersgruppen 20-24 år er det faktisk flere Facebook-kontoer i Norge, enn SSB har registrert innbyggere i Norge, først i aldersgruppene over 40 begynner andelen Facebook-brukere å synke i noen grad.

Facebook brukere i Norge

Facebook-brukere i Norge, menn og kvinner

Under vises det samme diagrammet, men med kun kvinner. Vi ser at andelen Facebook brukere, og daglig aktive Facebook-brukere holder seg godt, og begynner først å synke i 55+ segmentene.

Kvinner på Facebook i Norge, fordelt på alder.

Så en oversikt med menn på Facebook i Norge, her ser vi at andelen Facebook-brukere synker ved lavere alderggsrupper enn for Kvinner. Allerede ved 30+ segmentene begynner deltagelsen å synke, men er likevel svært høy, med en deltagelse på 60% i aldersgruppen 60-64 år

Menn på Facebook i Norge, fordelt på alder.

Til slutt en sammenligning mellom menn og kvinner i forskjellige aldersgrupper. Diagrammet under sammenligner andelen daglig aktive Facebook-brukere i forskjellige aldersgrupper. At kvinner er mer aktive kommer tydelig frem.

Andelen daglig aktive brukere på Facebook fordelt på menn og kvinner.