Facebook Atlas er endelig offisielt lansert. Det er ingen liten nyhet.

Etter at Facebook kjøpte Atlas for en tid tilbake har det versert rykter om hvordan Facebook skal levere annonser utenfor Facebook. Når Atlas nå lanseres ser det ut til at de kommer til å være mer enn en utfordrer til Doubleclick AdExchange som er Google sitt annonsenettverk. Det vil være riktigere å kalle det deres verste mareritt.

Annonser på Facebook er per i dag den desidert mest treffsikre måten å annonsere digitalt på. Noe av det som gjør Facebook unikt er mulighetene til eksakt målretting, å få muligheten til å bruke disse målrettingsalternativene utenfor Facebook endrer hele det digitale annonselandskapet på flere måter:

I løpet av kort tid vil Facebook med Atlas kunne bli dominerende innenfor bannerannonsering

Snart 30% av bannerannonsemarkedet i Norge går nå gjennom såkalt programmatiske kjøp, systemer som søker å matche riktig annonsør med riktig plassering/nettsted på tvers av svært mange nettsteder og annonsører. For å kunne plassere en annonse godt har man behov for to grunnelementer Hvor annonsen skal plasseres og Hvem som skal få se den. Til nå har det vært nok av leverandører av nettsteder der annonsene kan plasseres (“Hvor”), men svært få gode leverandører av målgrupper (“Hvem”). Facebook kommer med Atlas til å ha de desidert beste målrettingsalternativene, og kunne ta store deler av markedet basert på dette.

Screen shot atlas 2

Hele markedet for bannerannonser øker i verdi

Mye av annonsene som kjøpes i dag er bortkastet i den forstand at den er irrelevant for den personen den vises til. Verdien av annonseringen øker sterkt om man får redusert antallet visninger som ikke er relevante. Med økt verdi av annonseproduktet vil også den totale investeringen i annonsering øke.

Facebook Atlas kan være løsning på tracking problemer

På IOS virker ikke cookies, dette innebærer at man ikke får mulighet til å tracke om en annonsevisning slår ut i et kjøp, og man har ingen mulighet til å frekvensstyre (begrense antallet ganger en annonse vises per person), såkalt remarketing virker heller ikke. Med ny Cookie-lovgivning på trappene har man fryktet at dette skulle bli skjebnen til all digital annonsering. I tillegg har cookies den store svakheten at de ikke klarer å følge kundeferden når den går på tvers av flere digitale enheter. Styrken til Facebook Atlas er her at annonsevisningen baserer seg i hovedsak på at man er logget inn i Facebook og ikke på en cookie. Selv kaller Facebook det “people-based marketing” , i kontrast til “cookie-based

Per i dag er det kun et fåtall annonsører som får mulighet til å teste Atlas, og de vil kun få synlighet på noen svært få nettsteder (deriblant Instagram). Om Atlas kan levere den treffsikkerheten vi håper på gjenstår å se, men skulle våre forventninger innfris, vil spillereglene innenfor digital annonsering bli endret permanent.