Nytt personvernregelverk og ny markedsføringslov– hvilke muligheter og hvilke utfordringer ligger i de nye lovene?

Hvis du ikke forbereder deg kan følgene bli dramatiske. Visste du at du for eksempel ikke kan ringe til dine egne kunder lenger uten å ta hensyn til reservasjonsregisteret?

Vi gir deg en oversikt over de endringene som kommer, og noen konkrete forslag og eksempler på hvordan vi hjelper våre kunder med å tilpasse seg.

De teknologiske og mediemessige mulighetene har eksplodert de siste årene, og et nytt personvernregelverk har vært etterspurt. Et slikt regelverk ble i mars 2016 vedtatt i EU og vil få betydning for bedrifter i Norge allerede fra 2018. Mange regler strammes inn, og enhver bedrift må forholde seg til et nytt regime. Dette er et regelverk som vil gjelde for alle bedrifter innenfor EU. For enhver som på en eller annen måte bruker personopplysninger i sin virksomhet er det essensielt å vite mer hva dette regelverket gir av nye muligheter og utfordringer.

Regjeringen har også foreslått endringer i Markedsføringsloven. Denne vil også få konsekvenser for mange bedrifter. Ny Markedsføringslov ligger for tiden til behandling i Stortinget.

Konsekvenser og anbefalte tiltak ved ny Personvernforordning og endringer i Markedsføringsloven – Therese Fevang, Head of Legal and Compliance, Bisnode AS.
Therese har tidligere jobbet i Datatilsynet, som advokat i Deloitte og som daglig leder i bransjeforeningen Nordma.

Last ned slider

Hvordan etablere digital kommunikasjonsevne med dine kunder? Hvordan innhente samtykke fra kundene? Hans Anders Borgen, Partner, OMG AS
Hans har over 20 års erfaring med CRM, kundebaser og kundekommunikasjon. Han har hjulpet mange virksomheter med å etablere kundebaser med høy datakvalitet og samtykker til kommunikasjon. Her får du se flere gode eksempler.

Last ned slider