I hine hårde dager var annonsevisninger i sosiale medier lite verdt. Annonser på nettaviser var langt mer verdifullt, mens synlighet i sosiale medier var omtrent som visninger av en annonse på et forum: Fyllstoff som ga liten verdi for annonsøren. Dette har endret seg med Facebook. Analytikerne er overrasket over at annonsørene er villig til å betale så mye og siste kvartalsrapporten til Facebook er over all forventing.

Vi som kjøper annonseplass er imidlertid ikke overrasket – vi synes fortsatt det er billig med synlighet på Facebook. CPM*-priser fra 50 – 100 kroner er kanskje dobbelt så mye som man betaler for en bannerannonse på en nettavis, så det virker ikke billig. Men vi opplever følgende:

Vi får langt høyere klikkrater fra Facebook-annonsering. Mens en bannerannonse på en nettavis kan gi 0,25 %- 0,35 % klikkrate, så ser vi tall i størrelsesorden 0,8 % – 5 % på Facebook. Vi kan altså ofte se fem ganger så mye respons på en Facebook-annonse som en bannerannonse, så når prisen bare er dobbelt så høy som en bannerannosne er det fortsatt mye å gå på!

Vi ser bedre konverteringsrater* på Facebook-annonser. Konverteringsratene på Facebook er som regel langt bedre enn plasseringer på en typisk nettavis, dersom trafikk fra en nettavis konverterer på 1%, vil typisk Facebook-trafikken ligge på 2% eller mer. Så når dobbelt så mange kjøper er vi selvfølgelig villig til å betale mer.

Så vårt råd er fortsatt klokkeklart: Som annonsør har du mange gode grunner til å annonsere på Facebook!

*) CPM: “Cost per mille” – Kostnad per tusen visninger

*) Konverteringsate: Andelen av trafikk til en nettsiden som konverterer til ønsket handling (typisk gjennomfører et salg eller tar kontakt)