Siste nytt

Polls på Facebook

”Spørreundersøkelser” i livesendinger på Facebook ble et spammete irritasjonsmoment i nyhetsstrømmen og nå lanserer Facebook polls som lar deg...

Kurs: SEO

Innføringskurs i SEO
For mange bedrifter er synlighet i Google den viktigste kilden til nye kunder. Dette kurset hjelper...

Hvordan skal du hente samtykker etter GDPR?

I mai 2018 trer GDPR-forordningen i kraft. Vi får mange henvendelser fra våre kunder om hva dette innebærer og hvordan det vil påvirke måten de kommuniserer med kundene sine på. Det er en komplisert problemstilling , alle har ulike forhold til sine kunder og det finnes ingen referansecaser enda, men vi har fortsatt mulighet for å ta noen forhåndsregler og forberedelser...