Siste nytt

Hvordan skal du hente samtykker etter GDPR?

I mai 2018 trer GDPR-forordningen i kraft. Vi får mange henvendelser fra våre kunder om hva dette innebærer og hvordan det vil påvirke måten de kommuniserer med kundene sine på. Det er en komplisert problemstilling , alle har ulike forhold til sine kunder og det finnes ingen referansecaser enda, men vi har fortsatt mulighet for å ta noen forhåndsregler og forberedelser...

Slik lager du film som funker på facebook

Ole Hedemann, Head of Formats/Prosjektleder i Utviklingsavdelingen i NRK, har ledet rundt 200 workshoper på tvers av alle sjangre og plattformer hvor medarbeideres ideer skal bli til forslag om nytt NRK-innhold...